Dịch vụ

Hệ thống đảm bảo an toàn hàng hải cho nhà máy điện gió

Các thành phần chính trong phương án:

  • Phương án đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công và sau khi đưa vào vận hành khai thác
  • Thiết lập báo hiệu hàng hải với đặc tính ban ngày và đặc tính ánh sáng ban đêm trên các trụ điện gió trong khu vực nhóm công trình điện gió
  • Thiết lập báo hiệu AIS “thực” trên các trụ điện gió
  • Thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng (báo hiệu cự ly gần) để báo hiệu khu vực nhà máy điện gió
  • Thiết lập dịch vụ phần mềm giám sát báo hiệu hàng hải.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả bảo vệ công trình nhà máy điện gió.

Liên hệ +84 0988-208-643