Dịch vụ

Hệ thống giám sát tàu biển, báo hiệu hàng hải bằng AIS

Các chức năng chính:

  • Cấu hình hoạt động của báo hiệu hàng hải qua GSM, các thông số cấu hình như chế độ chớp sáng, Offset, cấu hình hoạt động module GSM, cấu hình hoạt động module GPS
  • Giám sát trực tuyến hoạt động của các báo hiệu hàng hải, thu nhận thông tin qua hệ thống tin nhắn SMS. Các thông tin giám sát báo hiệu hàng hải bao gồm tọa độ vị trí, mức pin, mức điện áp, chế độ chớp sáng, cường độ ánh sáng, trạng thái hoạt động các module GSM, GPS
  • Tự động cảnh báo khi báo hiệu hàng hải trôi dạt khỏi vị trí, mức điện áp xuống thấp, các module mất kết nối như GSM, GPS, đèn,…

Liên hệ +84 0988-208-643